دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اعجاز علمی قرآن از منظر جغرافیا و هیدرولوژی در آیات 19 تا 24 سوره ی الرحمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1396

اسماعیل حسینی کوهکمری؛ همت ا... رورده