اعجاز علمی قرآن از منظر جغرافیا مطالعه‌ی موردی: آیات 19 تا 24 سوره‌ی الرحمن و آیات مرتبط با آنها

نوع مقاله: علمی-تخصصی

10.22080/qhs.2014.1508

چکیده

این مقاله به بررسی آیات 19 تا 24 سوره­ی الرحمن و نیز آیات 53 سوره­ی فرقان، آیه­ی 12 سوره­ی فاطر، آیات 30 تا 35 سوره­ی شوری و بخشی از آیه­ی 61 سوره­ی نمل که با این آیات موضوعی و مفهومی انطباق دارند، پرداخته و آنها را به صورت تخصصی از منظر جغرافیا تبیین کرده­است. بر اساس این تحقیقات، دو دریای ذکر شده در سوره­ی الرحمن و آیات مرتبط با آنها «اقیانوس منجمد شمالی و اقیانوس اطلس شمالی» می­باشند. برزخی که این دو دریا را از هم جدا کرده است «سرما» است و "نشات گرفته­هایی در دریا که همانند کوه هستند" همان «آیسبرگ یا کوه یخ» می­باشند. در آیات 30 تا 35 سوره­ی شوری داستان گروهی نقل شده است که به واسطه­ی کفری که مرتکب شده بودند، دچار مصیبت بزرگی شدند و خداوند به واسطه­ی یک شناور عظیم و کوه مانند، قدرت خود را به آنها نشان داده و آنها را مجازات کرد. با توجه به شواهد و قرائن ارائه شده، به نظر می­رسد این حادثه، همان حادثه­ی غرق شدن کشتی معروف تایتانیک باشد.


 

کلیدواژه‌ها