بایسته های مربیان در تربیت دینی

نوع مقاله: علمی-تخصصی

نویسندگان

1 مربی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور

2 پژوهشگر آستان قدس رضوی

چکیده

بایسته های مربیان در تربیت دینی
چکیده
مقوله تربیت از سه مولفه؛ مربی، متربی و پیام­های تربیتی تشکیل می­شود. مربی راه را به متربی نشان می­دهد و تلاش می­کند تا وی را به تربیت مطلوب برساند. برای رسیدن به نقطه مطلوب هر یک از مربی و متربی سهمی دارند. لازمه تربیت صحیح آن است که برخی تکالیف را مربی و برخی را متربی بر عهده بگیرند. یک مربی قبل از ورود در امر تربیت بایسته است نکاتی را لحاظ نماید تا بتواند متربی را به نقطه مطلوب برساند. در این تحقیق تلاش شده تا این نکات مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. تحقیق از نوع بنیادی بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با استناد به متون دینی(قرآن و روایات) به بررسی موضوع پرداخته است. نکته­هایی که مورد توجه مربی قرار می­گیرد عبارتند از: انتخاب روش صحیح، اصلاح شرایط، زمینه­سازی، تبیین ارزش­ها و اهمیت آن­ها، شفافیتِ تعالیم، برخورد غیر­مستقیم، تکریم شخصیت، تقویت مراقبت عمومی، تغافل، بهره بردن از زمان­ها و مکان­های خاص، مراعات مخاطب.

کلیدواژه‌ها