اعجاز علمی قرآن از منظر جغرافیا و هیدرولوژی در آیات 19 تا 24 سوره ی الرحمن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیات علمی

چکیده

این پژوهش به بررسی آیات 19 تا 24 سوره ی الرحمن و نیز آیات 53 سوره ی فرقان، آیه ی 12 سوره ی فاطر و بخشی از آیه ی 61 سوره ی نمل که انطباق موضوعی و مفهومی با این آیات دارند،پرداخته و آنها را به صورت تخصصی از منظر جغرافیا تبیین کرده‌است. اطلاعات و منابع تحقیق از قرآن مجید و گزیده‌ی تفسیرهایی که از زمانهای گذشته تاکنون نوشته شده و بر جای مانده است و نیز سایت های علمی و سایر منابع اینترنتی گردآوری شد. همچنین به سبب جغرافیایی بودن مبحث مقاله، از تصاویر و نقشه های جغرافیایی در جهت تبیین مسئله استفاده شده است. بر اساس این تحقیقات، دو دریای ذکر شده در سوره ی الرحمن و آیات مرتبط با آنها « اقیانوس منجمد شمالی و اقیانوس اطلس شمالی » می باشند. برزخی که این دو دریا را از هم جدا کرده است « برزخ سرما » است و " نشات گرفته هایی در دریا که همانند کوه هستند " همان « آیسبرگ یا کوه یخ » می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات