شیوه مقایسه در قرآن و کارکرد تربیتی و تبلیغی آن

نوع مقاله: علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قم

چکیده

شیوه مقایسه در قرآن
و کارکرد تربیتی و تبلیغی آن  
چکیده
روش­های تربیتی وتبلیغی متنوعی برای پیشبرد اهداف دینی و توجه افراد جامعه به مقاصد دینی، مورد بهره­برداری قرار می­گیرد.بر این اساس، روش مقایسه در عرصه تربیت و تبلیغ قرآنی کاربرد وسیعی دارد.این روش ابعاد گوناگونی داشته و از جمله فواید آن، اثبات عقاید دینی، ایجاد تفکر صحیح و منطقی، تقریب مسایل غریبه به ذهن و مجاب کردن معاندان می­باشد همچنین مقایسه به اقسامی مانند مستقیم؛ شامل تفضیلی، جزء با کل، ظنّی، تمثیلی، جدلی، استفهامی، تشویقی، تنبیهی،، و مقایسه غیر مستقیم؛ مانند قیاس مضمر، مقایسه الگویی  واز لحاظ شکلی به مقایسه ساده ومرکب تقسیم می­شود.
از آن­جا که مقایسه مورد تایید  فطرت و دانش بشر  بوده و در سطوح مختلف مورد استفاده می­باشد،در این تحقیق سعی نموده­ایم ،تا این روش را از رهگذر آیات و برخی دیگر از منابع اسلامی مورد بررسی قرار داده وجایگاه آن را در میان سایر روش­ها مشخص نماییم.حاصل نهایی این مقاله آن است که چنان که قرآن نشان داده است، روش مقایسه می­تواند از بهترین و کارامدترین شیوه­های تربیت و تبلیغ باشد.

کلیدواژه‌ها